Dětské životní pojištění a proč je důležité
|

Dětské životní pojištění a proč je důležité

4.7
(6)

Děti by nepochybně měly být pro každou rodinu prioritou a většina rodičů dělá maximum pro to, aby měli jejich potomci zajištěnou co nejlepší budoucnost. Je tedy obrovským paradoxem, že v době, kdy máme pojištěná auta, domy i drahé sportovní vybavení, stále tolik rodičů zanedbává pojištění svých dětí. Přitom dobrá životní pojistka nemusí být drahá a v případě nenadálých událostí dokáže významně zlehčit jejich dopady na finanční i celkovou situaci rodiny.

Největší rizika u dětí

Stejně, jako u každého životního pojištění, si i u dětské pojistky můžete vybrat, jaká rizika a do jaké výše budete mít pokrytá. Všeobecně se dají pojistná rizika rozdělit na ta opravdu závažná, se kterými se člověk v žádném případě potýkat nechce, a rizika naopak mírná, která představují jen nepatrné zdravotní a životní komplikace a plnění ze strany pojišťovny u nich má spíš formu jakéhosi bolestného, na kterém není rodina nijak finančně závislá.

Pravděpodobně nejzávažnější zdravotní stavy u dětí představují velmi vážná onemocněnítrvalé následky úrazu a s tím spojená případná invalidita a ztráta soběstačnosti. V takovou chvíli může rodině dobře sjednané pojištění výrazně pozitivně zasáhnout do života. Pokud u dítěte dojde ke ztrátě soběstačnosti, musí se rodiče rozhodnout, jak zajistit nutnou péči. Řešením je zaplacení kvalifikované osoby pro péči v domácím prostředí nebo umístění dítěte do odborného zařízení, přičemž obě tyto varianty představují měsíční náklady v řádu desetitisíců. Nejčastější volbou rodin však zůstává třetí varianta, kdy jeden z rodičů opustí zaměstnání, aby se mohl o dítě doma postarat. V takové chvíli finanční zdroje rodiny prudce poklesnou o výši celého pravidelného měsíčního příjmu tohoto rodiče. Příspěvky na péči ze strany státu přitom bohužel ani zdaleka tyto potřeby finančně nepokryjí. Zároveň uvažujte i nad variantami, které by vyžadovaly změnu bydlení na bezbariérové (ať už by šlo o úplně stěhování, nebo jen úpravu současné domácnosti), kdy byste chtěli svému dítěti poskytnout nadstandardní péči, která není hrazená z veřejného zdravotního pojištění, nebo by bylo třeba pořídit speciálně upravené vozidlo a podobně. V takové chvíli se budete pohybovat už v milionových částkách, a přesně tomu by měla odpovídat výše pojistných částek u těchto závažných rizik.

Zajištění celé rodiny

Při sjednávání pojistky pro dítě myslete i na sebe. Koneckonců, jste to vy, rodiče, kdo své děti finančně a existenčně zajišťují až do věku, kdy jsou schopné si samy plnohodnotně vydělávat peníze, řešit si svoji vlastní střechu nad hlavou a podobně. Zároveň se v žádném případě rodiče nechtějí pro své děti stát přítěží (přinejmenším alespoň do dosažení důstojného stáří). Kvalitní životní pojištění by měl mít sjednané především ten rodič, který přináší do rodinného rozpočtu větší a stabilnější příjem. I v dnešní emancipované společnosti jsou to ze zřejmých důvodů obvykle matky, kdo obstarává péči o nejmenší děti, a často se tak děje na úkor kariéry a jejího pokračování po skončení rodičovské dovolené. V roli „živitele“ se tak častěji objevuje otec. Ten by měl být svojí pojistkou krytý tak, aby se udržela stejná hodnota příjmu rodiny i v případě, že se s ním něco stane. V tom nejhorším případě, tedy při úmrtí, pokryje značnou část finanční ztráty vdovský a sirotčí důchod.

Skutečné existenční problémy potkávají častěji rodiny, kde skončí rodič po vážném onemocnění nebo kvůli trvalým následkům úrazu jako invalidní v různém stupni. Jako bylo zmíněno u dětí, i invalidní dospělý je odkázaný na péči blízkých nebo na nákladnou odbornou pomoc domácích asistentek nebo pobytových zařízení, a zároveň i zde se uplatňují vysoké náklady na úpravu bydlení, bezbariérové vozidlo, nadstandardní péči a další položky. To vše přitom může představovat pro takto postiženou osobu rozdíl mezi tím, jestli se cítí jako „mrzák“ a „přítěž“, nebo jestli povede dál spokojený a plnohodnotný život.

Dalším rizikem, na které je dobré mít v pozici rodiče sjednanou pojistku, je dlouhodobá pracovní neschopnost, a to zejména u živnostníků, kteří nemají nárok na dávku nemocenské vyplácenou Českou správou sociálního zabezpečení.

Další výhody pojištění dětí

Jaká jsou nejzávažnější problémy, které umí dobrá životní pojistka pomoct zvládnout, už víme. Pojištění dětí ale poskytuje i další příjemné výhody. Je možné se totiž pojistit i pro případy lehčích zdravotních komplikací nebo zranění, ke kterým jsou některé aktivnější ratolesti velmi náchylné. Položky v pojistné smlouvě, jako je denní odškodné při úrazu, pojištění hospitalizace nebo pojištění ošetřování dítěte jsou spíš příjemným bonusem a pomyslným bolestným, případně z nich můžete opět uhradit nadstandardní péči, ať už půjde třeba o lehkou plastovou fixaci zlomeniny namísto klasické sádry, nebo o využití možnosti zůstat při hospitalizaci s dítětem v nemocnici nebo o něj pečovat po nutnou dobu doma a přitom mít nahrazený propad v příjmu, způsobený nástupem na OČR, tedy ošetřování člena rodiny.

Součástí dětské pojistky bývá i zproštění placení pojistného v případě úmrtí rodičů. Smlouva tedy trvá tak, jak byla sjednána, a dítě má všechna rizika nadále krytá.

Připojistit lze i případné úmrtí jednoho nebo obou rodičů nebo vznik invalidity III. stupně u rodiče. Dá se tak řešit situace, kdy rodič sám uzavřené životní pojištění nemá a je například samoživitelem.

Dětská životní pojistka může fungovat rovněž jako investiční produkt, kde se část peněz ukládá a zhodnocuje, přičemž vašemu potomkovi budou tyto prostředky vyplaceny buď v případě některých pojistných událostí, nebo po dosažení daného věku a nebo při skončení pojistné smlouvy.

Pojištění dítěte levně

Máte-li doma děti, dobře víte, že je to po všech směrech nákladná záležitost a zejména v době, kdy je jeden z rodičů s ratolestmi doma a nemůže se plnohodnotně věnovat zaměstnání, je potřeba v rodinném rozpočtu řešit každou korunu. To ale neznamená, že musíte nutně nechat děti a sebe nepojištěné.

V první řadě se vyhněte investičním životním pojištěním, kde se z části pojistného dítěti spoří a prostředky se zhodnocují. Na první pohled to sice zní lákavě, ale zhodnocení uloženým peněz zde obvykle vůbec není atraktivní a chcete-li spořit, je dnes již praktičtější vyřešit si zvlášť pojistný produkt bez investiční složky a zvlášť produkt spořicí.

Pro zlevnění pojistky můžete také vynechat ze smlouvy méně podstatná rizika, jako je pojištění hospitalizace či denního odškodného při úrazu. Pravidelně také pojistku aktualizujte podle toho, co představuje v závislosti na věku dítěte a jeho aktivitách nejpravděpodobnější hrozící zdravotní rizika.

Pokud máte vlastní životní pojistku, můžete využít možnost pojistit dítě na společní smlouvě s vámi (případně i s partnerem). Takové pojištění bývá obvykle také o něco výhodnější, než samostatná dětská smlouva, a umožňuje zajistit finančně celou rodinu jedním krokem.

Myslete na budoucnost

Kvalitním pojištěním sebe a ostatních členů rodiny si vzájemně zajišťujete finanční zázemí pro případ nenadálých životních událostí a dává vám záruku udržení dosavadní kvality života i v případě vážných zdravotních obtíží. Zvláště u dětí je třeba myslet na to, že jakékoliv trvalé fyzické následky na nich případná nemoc či úraz zanechají, ponesou si je po zbytek života i s tím spojenými finančními náklady a ztrátami, a na zajištění dlouhých spokojených budoucích let je dobré pojišťovat závažná rizika na opravdu vysoké částky. Zároveň se ale u dětí závažných zdravotních stavů neděje tolik, jako u dospělých, a proto jsou pojišťovny schopné sjednávat dětské pojistky výrazně levněji. Pojištění přitom svému potomkovi můžete sjednat i na delší dobu, než jen do dosažení plnoletosti (u většiny pojišťoven to bývá zhruba do 26 let, tedy do doby, kdy se standardně ukončuje studium na vysoké škole). Předáváte mu tak pojistku, kterou si dál může měnit podle svých potřeb, a zvyšujete tak finanční gramotnost a zabezpečení svých dětí i pro dobu, kdy už dávno opustily rodinné hnízdo.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak vybrat dětský kočárek
Jak vybrat dětskou autosedačku

Jak se vám líbil tento článek?

Čím víc hvězdiček, tím lepší

Průměrné hodnocení: 4.7 / 5. Počet hlasujících: 6

Zatím nehodnoceno, buďte první.

Podobné příspěvky