Vodní elektrárny - význam a jejich vliv na životní prostředí

Vodní elektrárny – význam a jejich vliv na životní prostředí

5
(2)

Vodní elektrárny jsou významným zdrojem elektrické energie, které se vyplatí hlavně státům, které mají množství vody z prudkých horských toků. Jejich výhoda spočívá především v tom, že neznečišťují ovzdušínedevastují krajinu těžbou a dopravou paliv a surovin, jsou bezodpadové a také naprosto bezpečné. Přispívají k pružnému pokrývání spotřeby akumulací energie a tím zvyšují efektivnost elektrizační soustavy.

Kromě toho vodní elektrárny plní i další funkce, jako je prokysličování vodních toků, zadržování vody při nebezpečí povodní, rekreace, nebo mohou být zdrojem pitné vody pro vodárny.

Princip vodních elektráren

Princip vodní elektrárny spočívá v roztáčení turbíny vodou. Turbína je na společné hřídeli s elektrickým generátorem, se kterým tvoří turbogenerátor. Mechanická energie proudící vody se tak přeměňuje na elektrickou energii.

Kromě průtokových vodních elektráren jsou známy vodní elektrárny akumulační, které známe i v ČR jako přehrady. Budování vlastní elektrárny je odvislé od tvaru terénu, výškových a spádových možností a od množství vody. Proto jsou známy elektrárny přímo zabudované do tělesa hráze, nebo vystavěné hluboko v podzemí, kam se voda přivádí potrubím a odvádí podzemním kanálem.

Dalším typem vodních elektráren jsou elektrárny přečerpávací. Spotřeba elektrické energie není rovnoměrná ani přes den, ani v delším časovém období. Jelikož elektrickou energii nelze v čistém stavu skladovat, pomáhají nerovnoměrnost v odběru řešit právě přečerpávací vodní elektrárny.

Fungují na principu dvou výškově rozdílně položených vodních nádrží spojených potrubím, na němž je v jeho dolní části  umístěna turbína. Ta vyrábí elektrickou energii v době zvýšené spotřeby a v době útlumu se voda z dolní nádrže opět přečerpává do nádrže horní.

Potenciálu vodních toků se využívá i v případě malých vodních elektráren, které slouží většinou jako sezónní zdroj pro malé odběratele.

Jak se vám líbil tento článek?

Čím víc hvězdiček, tím lepší

Průměrné hodnocení: 5 / 5. Počet hlasujících: 2

Zatím nehodnoceno, buďte první.

Podobné příspěvky