První pomoc při úrazu elektrickým proudem
|

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

4
(1)

Elektrický proud vyvolává v těle jednak křeče a poruchy srdeční činnosti, a jednak popáleniny. Každý z nás se může dostat do situace, že v jeho okolí může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Při zasažení proudem z běžného domácího rozvodu představuje největší okamžité riziko arytmie srdce, která může vést k bezvědomí i smrti. Někdy mohou být důsledkem křeče, že postižený nemůže odtrhnout ruku od zdroje proudu, což může vést i ke zlomenině kosti či jinému úrazu. Úraz elektrickým proudem se často kombinuje s následnými úrazy, jako například vlivem pádu z výšky apod.

Vždy je významná nejen první pomoc postiženému, ale také technická pomoc spočívající v zajištění bezpečnosti a odstranění rizika pro zachránce. Měli bychom dodržet určitý postup a provést hlavně v klidu základní kroky.

Prvním je, pokud je to možné vypnutí zdroje elektrického proudu. Dále bychom měli okamžitě volat záchrannou službu na tel. 155. Pokud postižený vnímá a reaguje, posadíme jej do polohy v polosedě a trvale jej sledujeme, komunikujeme s ním a opakovaně ověřujeme, jak se cítí. Jakoukoliv změnu stavu ohlásíme na tísňovou linku.

Pokud je postižený v bezvědomí, nevnímá a nereaguje, položíme jej do polohy na zádech s mírně zakloněnou hlavou. Ověříme oslovením a poplácáním po tváři, zda přece jen nereaguje a dále zda dýchá. Pokud dýchá jasně a zřetelně, jako když spí, ponecháme jej v poloze na zádech a trvale rytmus dýchání sledujeme. Nebudeme jej otáčet do stabilizované polohy, jelikož bychom neměli přehled o stavu jeho dýchání. V případě, že postižený přestane dýchat, nebo dýchá lapavými nádechy, nebo nám připomíná kapra na suchu, musíme ihned začít s oživováním.

Postup oživování

Postižený musí ležet na zádech s mírně zakloněnou hlavou. Rukama propnutýma v loktech mačkejte jeho hrudní kost asi 100x za minutu. Dýchání z úst do úst nemá při zasažení elektrickým proudem valný význam. Zapadlý jazyk nevyndávejte, pro uvolnění dýchacích cest stačí záklon hlavy. S oživováním pokračujte až do příjezdu záchranné služby.

Nejčastější nehody s elektřinou

K úrazům vlivem zásahu elektrického proudu dochází doma, v práci, ve městě, prostě kdekoliv, kde je zaveden elektrický proud. Ovšem výjimkou není ani volná příroda, kde můžete být zasaženi elektrickým výbojem například při bouřce.

Nejčastějším důvodem nehod s elektřinou jsou neodborné zásahy do elektrických rozvodů. Ať je to při amatérské instalaci elektrorozvodů při stavbě domu, rekonstrukci bytu, nebo při drobných opravách. Spousta lidí se dokáže zranit při obyčejné výměně žárovky nebo pojistek, čemuž lze předejít dodržením základních bezpečnostních pravidel.

Nejdůležitější je prevence, každý by měl vědět, jakým způsobem je třeba manipulovat s elektrickou energií, s vodiči a elektrospotřebiči. Rodiče by měli intenzivně a soustavně působit na děti a varovat je před nebezpečným jednáním, před zasunováním předmětů do zásuvek, nebo před pokusy se zapínáním elektrických spotřebičů. Elektrické zásuvky je v domácnosti s malými dětmi lepší zaslepit k tomu vhodnými pomůckami. Velmi častým místem smrtelných úrazů po zásahu elektrického proudu je koupelna. Proto je nutné maximálně omezit používání jakýchkoliv elektrospotřebičů při koupání či sprchování.

I zdánlivě jednoduchá věc, jako je výměna žárovky v osvětlovacím tělese v domácnosti může být riziková. První zásadou je vypnutí proudu a přesvědčit se, zda do svítidla skutečně elektřina neproudí. Pokud máme svítidlo s více žárovkami a ostatní svítí, je kontrola jednoduchá. Pokud si nejsme jisti, je lepší vypnout příslušné pojistky. Pak už jednoduše vyšroubujeme starou žárovku a do patice zasadíme novou s odpovídajícími hodnotami.

Rozhodně se nedoporučuje vyměňovat elektrické rozvody a pojistkové skříně v bytě svépomocí.

V případě požáru vám bez doložení revizní zprávy pojišťovna nic nezaplatí, nehledě k možnosti úrazu elektrickým proudem vlivem neznalosti nových předpisů, či neodbornou manipulací.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Fotovoltaika (solární panely) a její výhody a nevýhody
Jak změnit dodavatele elektřiny

Jak se vám líbil tento článek?

Čím víc hvězdiček, tím lepší

Průměrné hodnocení: 4 / 5. Počet hlasujících: 1

Zatím nehodnoceno, buďte první.

Podobné příspěvky