Mapa světa s pasem, modelem letadla, notebookem a stetoskopem

Jak vybrat nejlepší cestovní pojištění

5
(4)

Cestovní pojištění představuje důležitou součást výbavy každého cestovatele. Proč se vyplatí si ho sjednat a jak na to?

Proč mám chtít cestovní pojištění

Cestovní pojištění vykrývá zdravotní péči nad rámec zdravotní péče poskytnuté s průkazem EHIC. Ten vám zajišťuje ošetření v rámci EU, a to pouze v zařízeních financovaných kompletně z veřejných zdrojů. Navíc se průkaz EHIC vztahuje pouze na základní péči.

Primárně by tedy mělo být vaším cílem, s nímž si sjednáte cestovní pojištění, to, aby platby týkající spoluúčasti při léčbě, případně léčebné výlohy, které v zahraničí jsou i několikanásobně dražší než u nás, proplatila pojišťovna.

Mít byste tedy cestovní pojištění měli jak při cestách po Evropě, tak samozřejmě i při pobytu v mimoevropských destinacích. Rozhodně se nespoléhejte na to, že vyrážíte „jen“ například na Slovensko.

V rámci zdravotní péče pokrývá pojistka zejména výdaje spojené s náhlým onemocněním a úrazem. Hodit se vám ale cestovní pojištění bude i pro případ ztráty zavazadel nebo škodou způsobenou třetí osobě.

Slovníček cestovatele aneb krátké vysvětlení nejdůležitějších pojmů

S cestovním pojištěním se pojí některé důležité pojmy, které se vyplatí znát, abyste se zorientovali v nabídkách jednotlivých pojišťoven, ale i v již sjednané pojistné smlouvě.

Léčebné výdaje

Léčebné výdaje neboli léčebné výlohy jsou základní součástí každého cestovního pojištění. Představují, zjednodušeně řečeno, náklady na ošetření pacienta. Jde tedy o částku, kterou vám v rámci pojištění vaše pojišťovna vykryje.

Patří sem ošetření lékařem, ale i náklady na hospitalizaci a přepravu nemocného. V éře koronaviru navíc pojišťovny nabízely dokonce i krytí nákladů na prodloužení pobytu v zemi.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je nejběžnějším doplňkem cestovního pojištění. Vztahuje se, jak už plyne z jeho názvu, na následky poškození vašeho zdraví, a to vlivem nemoci nebo úrazu.

Jedná se o nadstandardní připojištění, které zahrnuje trvalé následky v důsledku úrazu, případně úmrtí a odškodné. Důležité je především znát systém výluk u vaší pojišťovny. Plnit například poskytovatel pojištění nemusí, pokud si zdravotní komplikace způsobíte tím, že po úrazu úmyslně nevyhledáte zdravotní ošetření.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu umí uhradit vámi způsobenou škodu. Týká se jak škod na majetku, tak i škod na zdraví. Využívají ho nejen lidé, kteří se obávají, že škodu způsobí sami, ale i ti, kteří se bojí, že by škody s různě závažnými následky mohly způsobit jejich děti, případně domácí mazlíčci.

Toto pojištění je velmi důležité a u cestovního pojištění by jednoznačně nemělo chybět. Umí totiž pokrýt také nároky zdravotních pojišťoven a pojistitelů majetku. Ti se mohou úhrady škody domáhat posléze na viníkovi.

Asistenční služby

Asistenční služby jsou službou vaší pojišťovny. V zemi, kde se stala pojistná událost, vám zajistí potřebnou pomoc. Využít můžete asistenční služby nepřetržitě. Jsou navíc dostupné v českém jazyce.

Pomohou vám v případech, kdy byste si v Čechách nejspíše poradili, ale v zahraničí pro vás řešení stresové situace může být větším problémem. Například vám tak zajistí dopravu do zdravotnického zařízení a pomoc při přijetí do zdravotnického zařízení.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel se vztahuje na jejich ztrátu nebo poškození, ale platí například i pro zmeškání. Týká se vašich osobních věcí i předmětů, které si na dovolené koupíte.

Žena s růžových botách na podpatku veze růžový kufr

Nicméně je opět důležité se seznámit se jmenným výčtem všech věcí, které jsou v tomto typu pojištění zahrnuty. Vyloučena může být finanční hotovost a jen některé pojišťovny jsou vám také ochotny pojistit elektroniku (fotoaparát, mobilní telefon nebo třeba notebook).

Storno cesty

Storno poplatek vám cestovní kancelář naúčtuje za zrušení dovolené. To se může přihodit nejčastěji v důsledku nemoci účastníka. V některých případech poplatky odpovídají až 100 % ceny zájezdu, činit mohou běžně od 50 do 100 %. Obvykle platí, že čím později dovolenou zrušíte, tím je storno poplatek vyšší.

Bránit se však do značné míry můžete tím, že si storno cesty pojistíte. Ačkoli musíte počítat s tím, že pojišťovna neproplatí vše, ale bude svolná uhradit maximálně pouze 80 % storno poplatků.

Limity pojištění

Limity pojištění v obecné rovině určují maximální částku, kterou bude pojišťovna chtít pojištěnému proplatit. Co je nad rámec této částky, to platíte vy. Pojistné limity jsou v rukou pojišťoven, jen ve výjimečných případech, jako je například povinné ručení, je nastavuje přímo zákon.

U cestovního pojištění by se limit měl odvíjet od toho, kam a na jak dlouhou dobu jedeme. Obecně bychom si měli nastavit přibližně 1,5 milionů korun u léčebných výloh na evropské destinace a 3 miliony korun pro svět. Vhodný je limit alespoň 1 milion korun pro odpovědnost za škody na zdraví a majetku.

Spoluúčast

Spoluúčast je, opět vzato ryze obecně, částka, kterou se navzdory sjednanému pojištění spolupodílí pojištěná osoba na úhradě potřebné částky. Laicky řečeno tedy část potřebné sumy zaplatí pojišťovna, část tvořenou spoluúčastí už vy.

U cestovního pojištění spoluúčast většinou stanovena nebývá. Může pouze tvořit součást některých specifických připojištění, jak už bylo naznačeno, týkat se může například pojištění storna zájezdu.

Jak vybrat cestovní pojištění

Při sjednávání zdravotního pojištění byste si měli rozmyslet, jakým aktivitám se budete věnovat, kam pojedete a jak dlouho se v destinaci zdržíte.

Z toho plyne vykrytí různých rizik, a tedy i výběr potřebných připojištění. Lze říci, že by se jakýsi pomyslný základní balíček vašeho cestovního pojištění vždy měl skládat z pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škod.

Dalším důležitým bodem je správné nastavení pojistných limitů, o nichž již řeč byla. Vyšší limity volte hlavně pro cesty do exotických lokací.

Podcenit byste však neměli ani přístup své pojišťovny. Vždy v krizové situaci doceníte, pokud vaše požadavky vyřeší rychle, s dostatečnou flexibilitou i po lidské stránce ochotně.

Samostatnou kapitolou je pak cena pojištění. Ta se napříč pojišťovnami liší. Nejnižší cena by však pro vás neměla být nejdůležitějším kritériem. Zaměřte se pečlivě na rozsah kryti i výší limitů pojistného plnění. Neměli byste akceptovat, že vám v pojištění něco chybí, za nízkou cenu podcenění závažných rizik určitě nestojí.

Odlišně koncipované produkty vás mohou mást i tehdy, pokud už se pustíte do porovnávání pojištění. Pokud víte, že srovnáváte srovnatelné produkty, teprve pak se můžete zamýšlet nad tím, že upřednostníte levnějšího poskytovatele.

Co potřebuji ke sjednání

Důležité je především si uvědomit, že cestovní pojištění je vždy navázáno na konkrétní osobu a na cílovou destinaci.

Proto je potřeba doplnit některé podstatné údaje. Vypisovat tak vždy budete nejméně celé své jméno a příjmení, rodné číslo a adresu. Dále je potřeba uvést informace o samotné cestě, to znamená povětšinou minimálně délku pobytu, respektive datum odjezdu a návratu a cílovou destinaci.

Ovšem pozor, pojistka se aktivuje až momentem zaplacení. Pokud ji nezaplatíte, tak jednoduše pojištění nejste.

Termíny

Sjednat cestovní pojištění pojištění si v souladu s pojistnými podmínkami musíte před nastoupením cesty. Přímo v Česku být kvůli tomu nemusíte, jak upozorňují pojišťovny. Může se vám totiž například stát, že ze služební cesty vyrážíte rovnou na dovolenou.

Cestovní pojištění je tedy potřeba sjednat tak, aby bylo už v den odjezdu platné. To znamená, že ho musíte nejen před cestou vyřídit, ale i zaplatit. Zaplaťte ho proto určitě kartou, peníze se připíší hned, u bankovního převodu můžete dokonce až 3 dny čekat.

Cestovní pojištění byste si měli sjednat na příslušnou délku pobytu, a to včetně cesty do cílové destinace i nazpět. Minimální počet dní může být omezen na 1 až 3 dny.

V případě, že cestujete do zahraničí častěji, spíše se vám vyplatí tzv. dlouhodobé cestovní pojištění. V takovém případě není omezen počet cest. Většina pojišťoven dovoluje pobyt v zahraničí v rozmezí délky 45 až 90 dnů.

Územní platnost

Rozlišit je též zapotřebí tzv. územní platnost pojistky. Tedy přesné vymezení destinací, kde cestovní pojištění platí. Definováno je v pojistné smlouvě a bývá u každého poskytovatele odlišné.

Většinou je však u pojišťoven obvyklé přímočaré rozdělení platnosti pojistky dvě oblasti – Svět a Evropu. Běžné turistické lokace, jako Egypt, Turecko nebo Tunisko jsou však započítány ještě do Evropy.

Modrá papírová mapa

Vědět byste především měli to, že je potřeba necestovat do zemí, kde hrozí teroristické útoky nebo občanské nepokoje. Pojišťovna by vám nemusela následně vůbec plnit.

Výluky, o kterých je dobré vědět

Výluka znamená v pojišťovnictví jednoduše vymezení případů, na které se pojištění nevztahuje. Výluky tedy upřesňují rozsah pojistného krytí. A setkáte se s nimi i v této sféře.

Konkrétně v cestovním pojištění se do výluk počítá například péče, která není neodkladná a cestovatel se jí může podrobit až po návratu do ČR. Stejně tak si „na pojišťovnu“ jednoznačně v zahraničí nevyléčíte následky užívání drog a alkoholu.

Jak pojištění sjednat

Pro sjednání pojištění můžete vyrazit na pobočku, dnes už je ale běžnější jeho řešení jednoduše přes internet. To se vyplatí i z hlediska finančního, pojišťovny nabízejí na tento způsob vyřízení pojistky slevy ve výši 5 až 10 %.

Objednat si můžete cestovní pojištění online přímo na stránkách jednotlivých pojišťoven, případně sáhněte po internetovém srovnávači. Ten vám ušetří podstatný kus práce, kdy nebudete muset nabídky jednotlivých pojišťoven procházet ručně.

Jak se řeší pojistná událost

Základními podklady pro řešení pojistné události je průkaz EHIC a dokument o sjednaném cestovním pojištění.

Pomoc by vám v okamžiku pojistné události měla hlavně asistenční služba, která vám předá další instrukce. Nejspíše tak budete potřebovat lékařské ošetření, které neprodleně vyhledejte. Od ošetření si určitě schovejte všechny účtenky. Pozor, pojišťovna vám proplatí zdravotní péči až dodatečně, proto je potřeba mít u sebe hotovost, doporučuje se cca 100 EUR po Evropě.

Poté pojistnou událost telefonicky nahlaste své pojišťovně. Požadovat zřejmě bude pro doložení celé situace též originály veškerých dokladů, udělejte si proto kopie, které si nechte u sebe.

Jak se vám líbil tento článek?

Čím víc hvězdiček, tím lepší

Průměrné hodnocení: 5 / 5. Počet hlasujících: 4

Zatím nehodnoceno, buďte první.

Podobné příspěvky