Revize plynových spotřebičů - povinnosti provozovatele

Revize plynových spotřebičů – povinnosti provozovatele

5
(1)

Plyn je dobrým pomocníkem, ale krutým nepřítelem. Jelikož se jedná o velice nebezpečnou výbušninu a zároveň o nepostradatelný zdroj energie, je nutné mu věnovat maximální pozornost. Veškerá plynová zařízení a spotřebiče se musí pravidelně kontrolovat. Revizí plynového zařízení máme na mysli provádění úkonů daných vyhláškou 85/1975 Sb, které provádí revizní technik s platným oprávněním.

Smyslem revize je ověřovat plynová zařízení v zákonných lhůtách, vydávat o tom potvrzení provozovateli a závazně nařizovat odstranění zjištěných závad.

Provádění revizí

Za provádění revizí plynových zařízení zodpovídá jejich provozovatel, který sjednává s revizním technikem revize v zákonných lhůtách. Lhůty provádění revizí jsou dvojího druhu. Jednak výchozí revize, které se provádí jen před uvedením plynového zařízení do provozu, a jednak provozní revize, prováděné vždy 1x za 3 roky.

Předmětem revize je jednak vizuální prohlídka všech částí plynového zařízení, instalace, spojů, ventilů a měřidel, dále pak měření úniků plynu detekčním přístrojem, který je schopen zaznamenat i sebenepatrnější únik plynu, dále zahrnuje kontrolu přítomnosti oxidu uhelnatého, předpisového označení všech prvků a dalších náležitostí v souladu s vyhláškou.

Povinné úkony, prováděné revizním technikem v rámci revize plynových zařízení, zahrnují kontrolu umístění, funkčnosti a těsnosti:

 • hlavního ventilu
 • uzávěru větví stoupacích vedení
 • plynoměrů
 • regulátorů
 • spotřebičů

dále celkovou vizuální kontrolu umístění a stavu plynovodu, plynovodu společných prostor, kontrolu těsnosti všech rozebíratelných spojů a kontrolu přítomnosti oxidu uhelnatého (CO)

Provoz plynových spotřebičů

Provozování plynových spotřebičů a dalších zařízení bez pravidelných revizí je nejen v rozporu s příslušným zákonem, ale je rovněž nebezpečným hazardem. Neodborná manipulace s plynem, úniky plynu z plynovodů nebo přímo u spotřebičů bezprostředně ohrožuje majetek, zdraví a životy lidí. Zemní plyn je velice nebezpečný zejména tím, že se totiž v případě úniku stává výbušnou látkou, k jejímuž vznícení a následnému výbuchu obvykle stačí jediná malá jiskra.

Zemní plyn je fosilní palivo těžené z hlubin země a ze dna moří a dopravuje se dálkovými mezinárodními plynovody. Jeho charakteristickým znakem je, že je bezbarvý a bez zápachu. Proto se do něj přidává aromatická látka (odorant) pro snadnou a včasnou detekci úniku plynu.

Domácí plynovod je pak soustava zařízení a prvků sloužících k dopravě, spotřebě, uchování, regulaci a měření plynu. Začíná hlavním uzávěrem plynu, který se zpravidla nachází mimo vlastní objekt v jeho blízkosti. Domácí plynovod zahrnuje plynové potrubí, ventily, regulátory, plynoměry, spotřebiče, popisy funkčních prvků, nápisy a značky.

Povinnost při provozu domácího plynovodu

Povinností každého provozovatele domácího plynovodu je :

 • vést a aktualizovat provozní dokumentaci plynovodu
 • dbát na odbornou způsobilost osob provádějících revize, montáže a servis
 • umísťovat na vhodném místě pokyny pro mimořádné stavy
 • zajišťovat přístupnost a ovladatelnost všech uzávěrů
 • odstraňovat zjištěné závady v daných termínech
 • kontrolovat odvod spalin od plynových spotřebičů a zajišťovat čištění komínů

Servisní prohlídky plynových spotřebičů

Plynovými spotřebiči jsou plynové kotle, sporáky, trouby apod. Ty podléhají periodickým servisním prohlídkám zahrnujícím obvykle i čištění, seřízení a kontrolu servisním technikem, který má platnou autorizaci od výrobce spotřebiče.

Lhůty servisních prohlídek jsou ze zákona stanoveny téměř bez výjimky jednou ročně. Pokud však dojde k pojistné události v důsledku požáru, vyžadují pojišťovny téměř vždy předložení důkazu o odborně zajištěné údržbě plynových spotřebičů.

Jak se vám líbil tento článek?

Čím víc hvězdiček, tím lepší

Průměrné hodnocení: 5 / 5. Počet hlasujících: 1

Zatím nehodnoceno, buďte první.

Podobné příspěvky